ULUSLARARASI SATIŞ SÖZLEŞMELERİ VE TESLİM ŞEKİLLERİ(INCOTERMS)

Hukuksal Açıdan Satış Sözleşmeleri

 • Satış Sözleşmelerini Genel Tanıtımı
 • TC. Borçlar Kanunda Alım-Satım Anlaşmaları
 • Alım Satım Anlaşmalarında Tarafların Görev ve Sorumlulukları
 • Uluslar arası Satış Sözleşmeleri

Uluslar arası Satış Sözleşmelerinin Genel Yapısı

 • Uluslar arası Satış Sözleşmelerinin Tarafları
 • Uluslar arası Satış Sözleşmelerinde Bulunması Gereken Hususlar
 • Uluslar arası Satış Sözleşmelerinin Düzenlenmesi
 • Örnek Uygulamalar

Uluslararası Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü

 • Anlaşmazlıkların Çözüm Yolları
 • Uzlaşma
 • Dostane Çözüm
 • Tahkim

Uluslararası Tahkim Kurumları

 • ICC ve Tahkim
 • ICSID
 • UNCITRAL

ICC’ ve INCOTERMS’2010 UN Tanıtımı

 • Teslimin önemi
 • Incoterms 2010 ‘un tanıtımı
 • Incoterms 2010 ‘a göre teslim şekilleri
 • Incoterms 2010 teslim Şekilleri ile ilgili uygulamalar
 • Aykırı Incoterms Uygulamaları
 • Incoterms’in hukuki durumu
 • Türkiye’de Incoterms Uygulamaları
 • Fiyatlandırma ve Incoterms