STRATEJİK SATIN ALMA YÖNETİMİ, SATIN ALMADA FİYAT ANALİZLERİ VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ

Eğitimin İçeriği:

 • SATIN ALMA ve STARTEJİK SATIN ALMA NEDİR?
 • Temel Satın Alma İşlemleri
 • Temel Satın Alma Süreçleri
 • Uygun Tedarikçi Bulma Teknikleri
 • Tedarikçi İlişkileri ve Değerlemesi
 • Tedarikçi Araştırma Yöntemleri Nelerdir?
 • Global Soursing
 • Supply Market
 • Fiyat Araştırması
 • Fiyat Karşılaştırması
 • Fiyat Analizi
 • Optimum Tedarikçi
 • Stok Yönetimi açısından minimum Sipariş Miktarı Tespiti
 • Sözleşme Yönetimi
 • Taslak Satın Alma Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Sözleşmede Dikkat edilmesi gereken Noktalar
 • Sözleşmedeki Önemli Maddeler
 • Sözleşmede Kazan_Kazan Modeli Nasıl Uygulanılır?
 • Tedarikçiler ile Sözleşmeler Görüşülürken Neler Yapılmalıdır?
 • Sözleşmede Geçerlilik Sreleri Nasıl Düzenlenmelidir?
 • Sözleşme ve Fiyat Görüşmelerindeki Stratejiler nelerdir?
 • Sözleşme ve Müzakerelerde Anlaşmazlık Noktaları Nasıl Aşılmalıdır?
 • FİYAT GÖRÜŞMELERİ VE OPTİMAL FİYAT TESPİTİ
 • Fiyat Görüşmeleri Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar ve Gereken Veriler
 • Fiyat Görüşmelerinde Uygulanılacak Stratejiler
 • Stratejik Fiyat Hedeflerine Nasıl Ulaşılabilir?
 • DIŞ KAYNAK KULLANIMI
 • Dış Kaynak Kullanımı Nedir?
 • Yap-Satın Al Karar Mekanizması Nasıl İşler?
 • Dış Kaynak Kullanımında Dikkat Edilecek Olan Noktalar
 • Dış Kaynak Sözleşmeleri Nasıl Yapılmalıdır?
 • ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ
 • İNCOTERMS Kullanımda Dikkat Edilecek Hususlar
 • ULUSLARARASI TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ
 • STARTEJİK SATIN ALMA TEKNİKLERİ
 • Stratejik Satın alma Raporları ve Oluşturulması
 • Satın Alma Bütçesi Nasıl Hazırlanılır, Nasıl Takip Edilir?
 • PARETO (ABC) ANALİZİ
 • RİSK YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ
 • Risk Yönetimi
 • Risk Temel Kavramları
 • Risk Alanları
 • Risk Sınıflandırma
 • Risk Yönetim Süreçleri
 • Yedi Kalite Geliştirme Aracı
 • İlişkiler Diyagramı,
 • Yakınlık Diyagramı
 • Ağaç Diyagramı
 • Matris Diyagram
 • Matris Veri Analizi
 • Süreç Karar Diyagramı
 • Ok Diyagramları
 • Satın Almada FMEA Hata Türü ve Etkileri Analizi
 • Genel Kullanım Alanlarına Göre FMEA Gruplaması
 • FMEA UYGULAMASI
 • SATIN ALMADA RİSK KATEGORİLERİ
 • SATIN ALMADA RİSK YÖNETİMİNE DESTEK ÇALIŞMALAR
 • EREKEN UYARI SİSTEMİ