STOK ANALİZİ ve AZALTMA YAKLAŞIMLARI EĞİTİMİ

 

Eğitim İçeriği:

 • Stok nedir?
 • Stok maliyetlerinin verdiği zarar nedir?
 • Stok maliyetlerinin hesaplanması
  • Gerçekleşen stok maliyeti hesabı yaklaşımı
  • Öngörülen ve planlanan stok maliyeti hesabı ve bağlı maliyet planlaması
 • Rekabetin fiyatlar üzerindeki baskısı
 • Rekabet yapılanmasının stok maliyetleri arasındaki ilişki nedir?
 • Stoklar üzerinde en zor sorun, Kararsız talep
 • Depo operasyonlarının stok maliyetleri üzerindeki etkileri
  • FIFO/LIFO uygulamalarının stok maliyetleri üzerine etkileri
  • Sabit adres/rastgele adres operasyon uygulamalarının stok maliyetleri üzerine etkileri
 • Stok maliyetlerinin azaltılması (stok maliyeti esas alınarak hesap üzerinden yaklaşımlar)
 • Stok maliyetinde stok devir hızını esas alarak üretilebilecek çeşitli çözümler
  • JIT yaklaşımı, bu yaklaşımın fiyat ve rekabet üzerindeki etkileri
  • Modifiye JIT yaklaşımı
 • Stok maliyeti ve bağlı hesaplarına bütüncül yaklaşımlar
 • Neden bir takım pratik uygulamalar istenen hassasiyeti vermemektedir
 • Depo bütününün stokta bulundurma maliyeti ve deponun stok devir hızı hesabının önemi
 • Stok azaltma sorununa nasıl yaklaşmalıyız?
 • Pareto analizinden yararlanma maliyet unsurlarının analizi-hangi stok kalemleri daha çok maliyet yapıyor?
 • Stok maliyetlerinin yorumlanması nerelerde maliyetler oluşuyor yorumları ve doğru tedbirler nasıl alınabilir?
 • Stokta bekleme süresi
 • Stok yeterlilik süresi
 • Stok gün sayısı
 • Ekonomik sipariş verme miktarı
 • Sipariş tekrarlama noktası
 • Envanter seviyelerinin belirlenmesi (azami, asgari ve ortalama stok seviyeleri)
 • Optimum sipariş büyüklüğü
 • Sipariş büyüklüğü ile tedarik süresi arasındaki ilişkilerin irdelenmesi
 • Değişken sipariş süresi ve sabit tedarik süresi durumlarında tedarik yönetimindeki farklılıklar
 • MRP I (Material Requirement Planning) – Malzeme İhtiyaç Planlaması
 • MRP II (Manufacturing resourses planning) – Üretim kaynakları planlaması
 • ERP I ve ERP II (Enterprise Resource Planning) – Kurumsal Kaynak Planlaması
 • Bu planlamalarda hedefe ulaşmak için paydaşlar (tedarikçiler ve satıcılar) ile ilgili yapılması gerekenler
 • İdeal hedef belirleme, maliyet ve ürünlerle ilgili riskler
 • Riskler nelerdir?
 • Hedef belirlemede olabilirlik tespitleri
 • Olanaklar dahilinde hedef belirleme ve uygulama
 • Yeniden sipariş açma süreci ve bu konuda yaşanan sıkıntılar
 • Sipariş büyüklükleri sorunu ve bu sorunu aşmak için yapılabilecekler
 • Stok kalemleri üzerinden stok maliyetlerini esas alan pareto analizi yaklaşımı
 • Ürün kodlama konusundaki dikkatsizliklerin yarattığı sorunlar
 • Kullanılacak olan ürünler konusunda alınabilecek olan tedbirler bütünü
 • Çeşitli stok hatalarının yarattığı stok sorunları ve maliyetleri
 • Çeşitli operasyon hatalarının yarattığı stok sorunları ve maliyetleri
 • Stok Kalite Rasyosu (oranı)-Inventory Quality Ratio (IQR)
 • Hedefler ve sonuç riskleri karşılaştırması