PLANLAMA VE STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

 • Tedarik Kavramı
 • Tedarik Zincirine İlişkin Temel Kavramlar
 • Tedarik Zincirinin Amacı, Yararları ve Gereksinimleri
 • Tedarik Zincirinin Tasarlanması
  – Organizasyon Yapılanması
  – Bilgi Paylaşımı (yazılım sistemleri)
  – Üretim / Operasyon Yönetimi
 • Tedarik Zincirinin Planlanması
  – Tedarik Zinciri Operasyonları
  – Tedarik Zinciri Süreçleri
  – Tedarik Zinciri Sistemleri
  – Tedarik Zincirinde Maliyetler
  – Tedarik Zincirinde Performans
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
  – Satın Alma
  – Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi
  – Envanter Yönetimi
  – Dış Kaynak Kullanımı
  – Ölçümleme ve Verimliliğin Sorgulanması (SCOR model)
  – Süreç İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma
  – Tedarik Zincirinde Koordinasyon
  – Koordinasyonda Kullanılan Yönetimsel Metodlar
  – Koordinasyonu Engelleyen Faktörler
 • JIT Satın Alma – TOYOTA Modeli
 • Modifiye JIT Uygulaması 

TALEP TAHMİNİ

 • Kolay yanıtlar alınabilmesine karşın, talep tahmininde formül uygulamalarında neden başarılı olamıyoruz?
 • Kararsız talep nedir ve neden istikrarlı talep elde edemiyoruz? Global olarak rekabet ve yaygın krizler döneminin etkileri nedir?
 • Talep tahmininde Japon yaklaşımı, JIT uygulamasındaki başarının bu konudaki önemi?

Kararsız talep ve JIT uygulamalarının başarılı uygulama örnekleri

DEPO İHTİYAÇ ANALİZİ

 • Depolamanın önemi ve işletme içindeki yeri ve diğer bölümlerle olan ilişkileri
 • Öğrenen organizasyon. KAİZEN’e giriş
 • Sıfır hatalı stok yönetimi
 • Depo iç düzeninin (iç organizasyonu) hazırlanması ve etkin kullanımı
 • Depolama prosedürlerin elektronik ortamda yapılmasının pratik ve yaşamsal faydaları
 • Barkod uygulamalarının elektronik ortamdaki önemi
 • Sıfır hatalı depo. Bu husus sağlamak amacına yönelik teknolojik donanımlar
 • Malzeme kodlama sistemleri
 • Mal hareket şekilleri
  – FİFO – LİFO

KAİZEN ve KANBAN. Kartla mal hareketi

STOK YÖNETİMİ

Stok Miktarları nasıl Belirlenir/Belirlenmelidir?

 • Stok planı
 • Stok Maliyeti ***
  – Fiili Maliyet Yöntemi
  – Ortalama Maliyet Yöntemi
      > Basit Ortalama Maliyet Yöntemi
      > Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi
      > Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi
  – İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemi
  – Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Yöntemi
  – Standart Maliyet Yöntemi
  – Düşük Değerle Değerleme Yöntemi
  – Yerine Koyma Değeri İle Değerleme Yöntemi
  – Yeni Giren İlk Çıkar (NIFO) Değerleme Yöntemi
  – Temel Stok Değeri İle Değerleme Yöntemi
  – Satış Fiyatı İle Değerleme Yöntemi
  – Borsa rayici bulunan malların borsa rayiciyle değerlenmesi
  – Fiyat seviyelerini yansıtan indekslerin veya katsayıların kullanılması ile uygulanan, cari satın alma gücü sistemine göre stokların değerlenmesi
 • Stok Devir Hızı
  • Stokta Bekleme Süresi
  • Stok Yeterlilik Süresi
  • Stok Gün Sayısı
  • Stok Tespit Yöntemleri Nelerdir?
  • ABC analizi,
  • Çabuk Yanıt (Quick Response) ne ifade eder?
  • MRP I (Material Requirement Planning) – Malzeme İhtiyaç Planlaması ve MRP II (Manufacturing resourses planning)
  • ERP I ve ERP II (Enterprise Resource Planning) – Kurumsal Kaynak Planlaması
  • Ekonomik Sipariş Verme miktarı,
  • Tekrar Sipariş verme noktası,
  • Üretim Emri miktar modeli,
  • İskonto miktar modeli,
  • Olasılıklı modeller, emniyet stoku,
  • Optimum sipariş miktarı,
  • Sipariş büyüklüğün değişimine karşı tedarik süresi değişimleri,
  • Pazar taleplerine bağlı olarak sipariş süresi değişimleri,

Sabit tedarik süresine göre oluşabilecek model,

 • Stok Seviyeleri Tespit Yaklaşımları Nelerdir?
  • Azami stok, asgari stok ve ortalama stok düzeyleri.
  • İdeal hedef belirleme, maliyet ve ürünlerle ilgili riskler
  • Riskler nelerdir?
  • Hedef belirlemede olabilirlik tespitleri
  • Olanaklar dâhilinde hedef belirleme ve uygulama
 •  
 • Stok Kalite Rasyosu/Oranı konuları -Inventory Quality Ratio (IQR)
  Hedefler ve sonuç riskleri karşılaştırması