Pazarlama ve Satış Yönetimi

 

Eğitimin Amacı

Eğitim programı; katılımcılara pazarlama ve satış yönetimi ile ilgili vizyon kazandırmayı, yönetiminde etkinleşmeyi ve pazarlamadaki yeni eğilimlerden haberdar olarak rekabet gücünü artırılmasını sağlamayı amaçlamıştır.

 

Eğitime Kimler Katılmalı

Pazarlama yöneticileri, Satış yöneticileri, Pazarlama ve satıştan sorumlu yöneticiler, Pazarlama ve satışta kariyer planı düşünen satışçılar.

 

Eğitimin İçeriği

 

Pazarlama nedir?

 • Pazarlama dili
 • Pazarlama ve satış farkı
 • Geleneksel pazarlama – Konvansiyonel yaklaşım
 • Yeni pazarlama eğilimleri – Non konvansiyonel yaklaşım
 • Proaktif pazarlama
 • Müşteri odaklı yaklaşım  – (CRM) Müşteri ilişkileri yönetimi

 

Temel Bilgiler

 • Ürün Yaşam Çemberi Grafiği – Döngüsü
 • Pazarlama Planı
 • Pazar analizi ve araştırması
 • Satış geliştirme stratejisi
 • Pazarlama İletişimi / tanıtım – halkla ilişkiler – reklam – promosyon – entegre pazarlama
 • Uygun kişisel satış politikaları ve teknikleri
 • Fiyatlandırma stratejisi
 • Şirket ve marka imajının oluşturulması
 • Maliyet analizi – maliyet – fayda çalışması – kar ve kaynak planı
 • Küresel bilgi değişim modeli – Pazarlamayı bilgi değişimi bazından ele alan modüler yaklaşım (Lojistik, Satış otomasyonu, İletişim, Ar-Ge, Pazar analizi, Müşteri ilişkileri yönetimi, Finans, ERP/MRP)

  

Pazarlama Planı ile Şirket Planı Bağlantısı

 • Misyon tanımlaması
 • Hedefler, Stratejik alternatifler, Stratejiler
 • Rekabet analizi
 • SWOT analizi
 • Stratejik Plan ve Düşünce Modeli Anlayışı Çerçevesinde İş Planı Bütünleştirmesi

Satış Yönetimi

 • Geleneksel anlayış: satış siparişle başlar
 • ‘Satış öncesi – satış – satış sonrası’ süreçlerinin yönetimi
 • Zor müşterinin yönetimi / Müşteri motivasyonunun psikolojisi
 • Satış gücü otomasyonu
 • Satış gücü yönetimi
 • Pazarlama – satış elemanlarının eğitimi ve motivasyonu
 • Seçme – eğitme – motivasyon – ekip(satış gücü) yönetimi