Pazar Araştırmaları ve Pazar Geliştirme

Eğitimin Amacı

Program; stratejik düşünme modeli, planlama, iş planı hazırlama, iş geliştirme projesi oluşturma, pazar araştırma teknikleri, genel araştırma incelikleri, anket incelikleri,  pazar geliştirme gibi ve benzeri konulardaki bilgilerle örnekleri aktararak uluslararası standartlarda pazar araştırması yapmayı öğretmeyi ve pazar geliştirme projeleri hazırlamada etkinlik sağlamayı amaçlamıştır.

Eğitimin Hedefleri

Amacı gerçekleştirmek için şu hedefler belirlenmiştir:
Pazarla ilgili pazarı tanımayı ve pazarı derinliğine araştırmayı olanaklı kılacak kaynakların tespitinde ve onlara hızlı ulaşmada yetkinlik sağlanması,
Zaman kullanımında ve sonuca ulaşmada optimum etkinlik sağlanması için kaynakların analizi,  seçilmesi, sınıflanması, kodlanması gibi ve benzeri konularda yetkinlik sağlanması
Pazarla ilgili bilgiye ulaşma ve elde etme konularında teknikleri, metotları ve araçları kullanmada yetkinlik sağlanması
Sektörel ve müşteri segmentasyonuna yönelik bilgi toplamada yetkinlik sağlanması
Bilgilerin değerlendirilmesi ve sentezi konusunda araçların, metotların ve proje hazırlama inceliklerinin kullanımında yetkinlik sağlanması
Sonuç odaklılıkta etkinliği sağlayacak stratejik düşünme, yaklaşım ve planlama becerisinin geliştirilmesi
Pazar ve pazarlama araştırmalarının farklılığı ile ilgili farkındalık geliştirilmesi
Etkili sunuş, projeleştirme ve raporlama konularında yetkinlik sağlanması

 

Eğitimin İçeriği

 

 • Strateji Nedir? – Strateji Nasıl Belirlenir?
 • Strateji ve Stratejik Yaklaşım – Stratejik Düşünme Modeli Döngüsü
 • Yakından Bakma – Öğrenme / Kilit Bulguları Belirleme / Taktik Merkez Odaklı Stratejik Plan Modeli
 • Vizyon Oluşturma
 • Misyon Belirleme
 • Hedef Belirleme – Hedeflerin Doğru Yönetimi
 • Stratejik Alternatifler Oluşturma – Opsiyonları Belirme
 • Strateji – Yol  Seçimi
 • Uygulama – Uyarlama – Ayarlama
 • Ne Yapılacak, Kim yapacak (5N-1K)
 • Planlama Teknikleri
 • Program Oluşturma

 

 • Organizasyon Kurma ve Görevlendirme
 • Alternatif Yaklaşım Teknikleri
 • Karşılaştırma ve Analiz Yöntemleri
 • Karşılaştırma ve Analiz Yöntemleri
 • Araştırmanın Temel Unsurları
 • Araştırma İncelikleri
 • Pazar Araştırması İncelikleri
 • Pazar Araştırması Örneği
 • Fikirleri Yaşama Geçirmenin Yolu / İş Planı Hazırlama
 • İş Planı Akışı
 • İş Planı Örneği
 • Raporlama
 • Rapor kurgusu
 • Geleneksel – Fonksiyonel
 • Etkili Rapor Sunuşu
 • Fonksiyonel Rapor
 • İki Boyutlu ve Üç Boyutlu Raporlama
 • Pazar – İş Geliştirme Modeli Kapsamı
 • Pazar – İş Geliştirme Modeli Hazırlama İncelikleri
 • Çeşitli araştırma örnekleri
 • Sektörel ve Bölge Bazında Pazar – İş Geliştirme Projesi Hazırlama Örneği