GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI

Yeni Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği

 • Dış Ticaret ve Gümrük İşlemlerinin Genel Yapısı
 • Gümrük Terimleri
 • Gümrük Bölgesi
 • Gümrük Tarifeleri
 • Gümrük Mükellefi
 • Gümrük Kanuna Göre İdarenin Görev ve Yetkileri ve Mükellefin Sorumlulukları

Gümrük Rejimleri

 • Gümrük Rejimlerinin Genel Özellikleri
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 • Dahilde İşleme Rejimi
 • Hariçte İşleme Rejimi
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
 • Geçici İthalat Rejimi (ATA Karnesi İşlemleri)
 • Transit Rejimi
 • Antrepo Rejimi
 • İhracat Rejimi

Gümrük Beyannamesi ve Özet Beyan İşlemleri

 • Özet Beyan İşlemlerinin Aşamaları
 • Gümrük Beyan İşlemlerinin Aşamaları
 • Transit İşlemleri

Diğer Gümrükleme İşlemleri ve Uygulama Örnekleri

 • Geçici Depolama Statüsü
 • Geçici Depolama Yelerindeki Gümrük Operasyonları
 • Gümrüklü Sahalarda Uygulanan Gümrük Operasyonlarına İlişkin Cezai Müeyyideler
 • Gümrüklü Sahalarda Uygulanan Gümrük Rejimleri
 • Gümrüklü Sahaların (Geçici Depolama Yeri, Antrepolar, Serbest Bölge) Genel Yapısı,
 • Operasyonel ve Lojistik Uygulamalar
 • Gümrük Antrepo Rejiminin genel Özellikleri
 • Gümrük Antrepo Tipleri
 • Basitleştirilmiş Usul ve Esasların Genel Özellikleri
 • Sonradan Kontrol Sisteminin Genel Özellikleri

Gümrük mevzuatına göre usulsüzlük sayılan haller

 • Usulsüzlük Sayılan Haller
 • Para Cezaları ve Diğer Yaptırımlar

5607 Sayılı Yeni Kaçakçılık Kanunu

 • 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunun Getirdiği Yenilikler
  Kaçakçılık Nedir?
 • Teşebbüs ve Diğer Haller
 • Eylemler ve Cezaları

E-Gümrük,E- Gümrük Örnekleri ve Uygulaması

 • E- Devlet Nedir?
 • E -Gümrüğün Tanıtımı
 • Bilge Programı Tanıtımı
 • Bilge programına göre Özet Beyan, Gümrük Beyanı, Transit İşlemleri