DIŞ TİCARETTE TESLİM VE ÖDEME ŞEKİLLERİ – UYGULAMALARI

 

Uluslararası Ticarete Başlangıç Ve Temel Esaslar

 • Dış Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar
 • Dış Ticaretin Gümrük, Banka, Firmalar Boyutundaki Analizi
 • Satış İşleminin Başlangıcı ve Satış Sözleşmelerinin Analizi

Uluslar arası Ticarette Teslim şekilleri

 • Dış Ticarette Teslimin Önemi ve Açıklanması
 • Teslim Şekilleri İle İlgili Kurallar
 • Incoterms 2010’in tanıtımı
 • Incoterms 2000’e göre teslim şekillerinin açıklaması
 • Mal Teslimatında Karşılaşılan Sorunlar ve Pratik Çözüm Önerileri
 • Teslimatla ilgili Uygulamalar
 • Aykırı Incoterms Uygulamaları
 • Türk Dış Ticaretinde Mal Teslimi İle İlgili Sık Yapılan Hatalar
 • Teslim Şeklinin Hukuksal Durumu
 • İhraç Fiyatının Belirleme Aşamaları
 • Doğru İhraç Fiyatı Nasıl Oluşturulur
 • Örnek Fiyatlandırma Modelleri
 • EXW, FOB ve CIF Fiyat
 • Yoksa Böyle Bir Fiyat Yok mudur?

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

 • Peşin Ödeme, Çeşitleri, Uygulamaları
 • Mal Mukabili Ödeme, Çeşitleri, Uygulamaları
 • Vesaik Mukabili Ödeme, Çeşitleri, Uygulamaları
 • Konsinye ve Diğer Ödeme Yöntemleri, Uygulamaları

Akreditifli Ödeme

 • Akreditifte Taraflar
 • Akreditif Çeşitleri
 • Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği Teyitli / Teyitsiz Akreditiflerin Anlamı
 • Akreditifin Ödeme Şekilleri (Sight, Deferred, Acceptance)
 • Akreditifli İşlemlerde Rezervin Anlamı ve Önemi
 • Transferable, Back to Back Akreditifler
 • Stand By Akreditifler

Swift Mesajları ve Akreditif Mektupları ( MT 700)

 • Uluslar arası Swift Mesajlarının Özellikleri
 • Swift Mesajı Okuma Teknikleri
 • Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması ve Masrafları
 • Akreditif Metininin Açıklanması
 • Akreditif Belgelerinin Analizi

Akreditifte Rezerv

 • Akreditif in Rezerve Uğraması Nedir?
 • Akreditifte Rezerv Koşulları
 • Rezerv Uygulama Örnekleri
 • Genel Olarak Akreditife İlişkin Riskler

UCP 600

 • Uygulanmaya başlayacak UCP 600’ün Maddelerinin Açıklanması
 • UCP 600’de, UCP 500 e göre meydana gelen değişmeler
 • UCP 600 Sayılı Broşürün Maddelerinin açıklanması