DIŞ TİCARETTE AKREDİTİF İŞLEMLERİ

Eğitimin İçeriği:

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

 • Peşin Ödeme, Çeşitleri, Uygulamaları
 • Mal Mukabili Ödeme, Çeşitleri, Uygulamaları
 • Vesaik Mukabili Ödeme, Çeşitleri, Uygulamaları
 • Akreditif
 • Konsinye ve Diğer Ödeme Yöntemleri, Uygulamaları
 • Akreditifli Ödeme
 • Akreditifte Taraflar
 • Akreditif Çeşitleri
 • Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği Teyitli / Teyitsiz Akreditiflerin Anlamı, Akreditifte karşılaşılan riskler, rezerv koşulları
 • Akreditifin Ödeme Şekilleri (Sight, Deferred, Acceptance)
 • Akreditifli İşlemlerde Rezervin Anlamı ve Önemi
 • Transferable, Back to Back Akreditifler
 • Stand By Akreditifler
 • Swift Mesajları
 • Uluslar arası Swift Mesajlarının Özellikleri
 • Swift Mesajı Okuma Teknikleri
 • Akreditif Mektupları ( MT 700)
 • Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması ve Masrafları
 • Akreditif Metininin Açıklanması
 • Akreditif Belgelerinin Analizi
 • Akreditifte Rezerv
 • Akreditif in Rezerve Uğraması Nedir?
 • Akreditifte Rezerv Koşulları
 • Rezerv Uygulama Örnekleri
 • Genel Olarak Akreditife İlişkin Riskler
 • UCP 600
 • Uygulanmaya başlayacak UCP 600’ün Maddelerinin Açıklanması
 • UCP 600’de, UCP 500 e göre meydana gelen değişmeler
 • UCP 600 Sayılı Broşürün Maddelerinin açıklanması