DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK UZMANLIĞI

 

Eğitimin İçeriği:

 

DIŞ PAZARLARA HAZIRLIK

 • Nasıl dış ticaretçi olunur?
 • Hangi çalışmalar ihracat tanımına girer
 • İhracat çeşitleri
 • İhracatta görülen engeller

 PAZAR ARAŞTIRMASI

 • Pazar araştırması nedir?
 • Pazar araştırmasının faydaları nelerdir?
 • Pazarlama Politikası nasıl belirlenir?
 • Pazarlama Stratejileri
 • Alternatif pazarlama stratejileri
 • Pazar Bölümlendirme
 • Kaynak Stratejileri

 HEDEF PAZARIN BELİRLENMESİ

 • Pazarlama planının belirlenmesi ve hedef pazarın seçimi
 • Hedef pazara giriş stratejileri ve rekabetçi avantaj analizi
 • Pazar analizi
 • Ticari Çevreler ( Sosyal Ve Kültürel Çevreler)
 • Ticari anlaşmalar
 • Dünyadaki Ticari Bloklar
 • Hedef pazarı belirlerken dikkat edilmesi gereken faktörler 

İHRACATA HAZIRLIK II ( ÜRÜN-TESİS YETERLİLİĞİ)

 • İhracatta İş planının yapılması
 • İhracatta maliyet unsurunun değerlendirilmesi
 • Ürüne, ülkeye göre ihracat planının belirlenmesi
 • Ürüne, ülkeye göre ihracatta yapılacak işlemler
 • Uluslar arası teknik yeterlilik ve Standartlar

 FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ

 • Fiyatlandırma politikaları
 • Fiyatlandırma faktörleri
 • Fiyatlandırma kararlarındaki hedefler
 • Fiyatlandırma karar süreci
 • Fiyatlandırma yöntemleri
 • Yeni mamulün fiyatlandırması ve izlenebilecek stratejiler
 • Psikolojik fiyatlandırma, transfer fiyatlandırması, stratejiler ve uygulamalar
 • İhracatta fiyat rekabeti ve hizmet kalitesi
 • Fiyatlandırmayı etkileyen unsurlar
 • Fiyat ve maliye belirlemede karşılaşılan sorunlar

 MÜŞTERİ BULMA VE ÜRÜN TANITIMI

 • Müşteri bulma teknikleri
 • Ürün tanıtımı
 • Uluslar arası Pazara giriş yolları
 • Gelen taleplerin Değerlendirilmesi
 • İthalatta Satın alma kararlarının etkilenmesi

 

 TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMANIN YAPILMASI

 • Dış Ticarette Taraflar
 • Anlaşmanın yazılı hale getirilmesinin önemi
 • Satış Sözleşmesi hazırlama teknikleri
 • Uluslar arası Satış sözleşmesinin ana unsurları
 • Anlaşmazlıklar ve çözüm yolları
 • Uluslar arası Tahkim Kurumları
 • Satış Sözleşmelerinde yapılan hatalar ve çözüm yolları

 RİSK YÖNETİMİ

 • Riskin tanımı
 • Risk çeşitleri
 • Risk yönetimi
 • Piyasa riskleri
 • Dış Ticarette karşılaşılan riskler
 • Riskin Kime Ait olduğunun belirlenmesi
 • Dış Ticarette Riski bertaraf etme yöntemleri
 • Risk Yönetiminde Basel II. Sözleşmesinin Önemi

 ULUSLAR ARASI SİGORTA YÖNTEMLERİ

 • Sigorta nedir?
 • Sigortanın avantajları
 • Dış Ticarette Sigortanın önemi
 • Dış Ticarette Sigorta çeşitleri
 • Dış Ticarette Sigorta belgeleri

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI

 • Dış Ticarette Finansmanın önemi
 • İhracatın finansmanı
 • Kısa, Orta ve Uzun Vadede İhracatın Finansmanı
 • İhracatta Kullanılan Finansman Yöntemleri
 • Finansman Belgeleri
 • İhracatın Finansmanına yönelik teşvikleri

 

 LOJİSTİK :  TEDARİK VE ÜRÜN DAĞITIMI  YÖNETİMİ

 • Lojistik Yönetimi
 • Tedarik Zinciri
 • Tedarik Zincirinde Pazarın yapıları
 • Üretim Yönetimi
 • Lojistik Ve Üretim Planlama
 • Tedarik Zincirinde Dağıtım ağının tasarlanması ve fiziksel dağıtım