DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK OPERASYONLARI

 

1. Dış Ticaretin Tanıtımı

 • Uluslar arası ekonomi açısından Dış Ticaret
 • Dış Ticaretçi olabilme şartları
 • Uluslararası ticarette taraflar

2. Uluslararası Satış Sözleşmeleri

 • Hukuksal Açıdan Uluslararası Sözleşmeler,
 • Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü
 • Uluslararası Tahkim Kurumları

3. Teslim şekilleri

 • Dış Ticarette Teslimin Önemi
 • Teslim Şekillerinin Açıklanması
 • Teslim Şekilleri İle İlgili Kurallar
 • Incoterms 2010 ‘un tanıtımı
 • Mal Teslimatında Karşılaşılan Sorunlar Ve Pratik Çözüm Önerileri
 • Teslimatla ilgili Uygulamalar
 • Aykırı Incoterms Uygulamaları
 • Türk Dış Ticaretinde Mal Teslimi İle İlgili Sık Yapılan Hatalar
 • Teslim Şeklinin Hukuksal Durumu

 4. Ödeme Şekilleri

 • Dış Ticarette kullanılan ödeme şekilleri
 • Mal bedellerinin tahsil edilmesi, tahsil süreleri, hesap kapatma işlemleri
 • Ödemeden kaynaklanan sorunlar, Pratik çözüm önerileri
 • Akreditif Açılması ve Uygulama-Analizi
 • Akreditif mektubu Okuma ve değerlendirme teknikleri, uygulamalar
 • Yeni UCP 600’ün yorumlanması
 • UCP 600 ‘e göre akreditif işlemleri

 5. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Alınması Gereken İzinler ve Sertifikalar

 • Uluslar Arası Belgelerin Ortak Özellikleri, Belgelerin İncelenmesi
 • Belge Düzenlenmesi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Ticari belgeler, yükleme belgeleri, sevk belgeleri, dolaşım belgeleri, menşei belgeleri, sigorta belgeleri, finansman belgeleri, anlaşma şartları için gerekli diğer belgeler, akreditif belgeleri ve örnekleri
 • Belgelerin tanzimi, çeşitli işlemlerde belge kullanımı
 • Belgelerle İlgili İşlemlerde karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Mala Göre İhracat Uygulamaları-Kullanılan Evrakların Uygulamalı Analizi
 • Ülkeye Göre İhracat Uygulamaları-Kullanılan Evrakların Uygulamalı Analizi
 • İthalat Uygulamaları, Kullanılan Evrakların Uygulamalı Analizi

6. Dış Ticarette Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

 • Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği
 • Gümrük Rejimleri
 • Gümrük Beyannamesi ve Özet Beyan İşlemleri
 •  
  Diğer Gümrükleme İşlemleri ve Uygulamaları
 • ATA karnesi, TIR Karnesi işlemleri
 • Basitleştirilmiş Usul ve Sonradan Kontrol Uygulamaları
 • E-Gümrük

 7. Kambiyo Mevzuatı Uygulamaları

 • İhracatta Kambiyo İşlemleri, İhracat Bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili işlemler, tahsil şartları, süreler, mücbir sebepler, hesap kapatma işlemleri, uygulamalar, çözüm önerileri
 • İthalatta Kambiyo İşlemleri, İthalat Bedellerinin ödenmesi ile ilgili işlemler, ödeme şekilleri, hesap kapatma işlemleri, hesap kapatmayanlara yapılacak işlemler, terkin, ithalatın yapılamaması, uygulamalar, çözüm önerileri
 • Bankalar ve özel finans kurumlarının sorumluluğu
 • İthalat Mevzuatı
 • İhracat mevzuatı
 • Anti Damping ve Sübvansiyon tedbirleri

 8. İhracat Teşvikleri

 • İhracat teşvikleri
 • Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme Uygulamaları