DIŞ TİCARET OPERASYON EĞİTİMİ

 

Eğitimin İçeriği:

 

DIŞ TİCARETE BAŞLANGIÇ VE TEMEL ESASLAR

 • Dış Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar
 • Dış Ticaretin Gümrük, Banka, Firmalar Boyutundaki Analizi
 • Satış İşleminin Başlangıcı ve Satış Sözleşmelerinin Analizi

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

 • ICC-Uluslararası Ticaret Odası INCOTERMS 2010 Bülteninin Tanıtılması
 • Taşımacılık ve Sigorta Uygulamaları (Sorumluluk) Açısından Analiz
 • İhracat – İthalat Maliyetleri Açısından Analiz

ÖDEME ŞEKİLLERİ ve TAŞIDIKLARI RİSKLER

 • Peşin Ödeme, Vesaik Mukabili ve Mal Mukabili Ödeme Şekillerinin Tanıtılması
 • Hukuki Arka Plan ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

AKREDİTİFLİ ÖDEME ŞEKLİ

 • Akreditifli Bir İşlemde Sürecin İhracat, İthalat ve Bankalar Açısından İncelenmesi
 • Akreditif Metni Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (ICC –UCP 600)
 • Uygulamalı Akreditif Açılış İşlemi

TEMEL DIŞ TİCARET BELGELERİ

 • Dış Ticarette Belgelerin Önemi
 • Proforma Fatura, Çeki Listeleri  (Tanımı, İşlevi ve Örnek Çalışma)
 • Ticari Faturalar ve Original Fatura
 • Diğer Faturalar ( Navlun Fat., Konsolosluk Fat. Vb.)
 • Yükleme Belgeleri ( Çeki Listesi ve Koli Listesi)
 • Sevk belgeleri
 • Sevk Belgelerinin Hukuki Önemi ve Uygulamalı Tanıtımı     
 • Konşimento (B/ L) ve Çeşitleri
 • Havayolu Taşıma Belgesi (AWB) nin tanıtımı ve Uygulaması
 • CMR Belgesi ve Diğer FIATA Karayolu Taşıma Belgeleri
 • Diğer Sevk Belgeleri

 

DOLAŞIM BELGELERİ ve MALIN MENŞEİ KAVRAMI

 • Mal Menşeinin Tespit Esasları Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Analizi
 • Menşe Şahadetnamesi, ATR Belgesi, EUR1 ve Taşıdığı Önem
 • Dış Ticarette Kullanılan Diğer Belgeler (Gözetim Belgesi, Ekspertiz Raporu, Sağlık Sertifikası, vb.)

REZERV ÇALIŞMALARI

 • Genel Anlamda rezerv ve ihracatçıya getirdiği riskler
 • Fatura, Konşimento, Taşıma Belgeleri, Dolaşım Belgeleri ve Sigorta Poliçeleri İle İlgili Rezerv Çalışmaları

DIŞ TİCARET MEVZUATININ TANITILMASI

 • İhracat Mevzuatı / İthalat Mevzuatı
 • Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı
 • İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri Kotalar ve Tarife Kontenjanları

KAMBİYO MEVZUATI

 • Merkez Bankası ve Genelgelerinin Tanıtılması (TPKK, 32 Sayılı Karar, 1M)
 • İhracatta Kambiyo Taahhüdünün kapatılması
 • İthalata Kambiyo Taahhüdü
 • DAB ve DSB Şekil ve İşlevleri

İHRACAT-İTHALAT İŞLEMLERİ

 • Mala Göre İthalat-İhracat İşlemleri
 • Ülkelere Göre İthalat-İhracat İşlemleri

İTHALAT İHRACAT UYGULAMALARI

 • Katılımcılar İthalat ve İhracat İşlemlerini Örnek Olaylar Üzerinden Belgeler doldurarak Bizzat Kendileri Gerçekleştireceklerdir.

İHRACATTA KDV İSTİSNASI ve KDV İADE İŞLEMLERİ

 • 3065 Sayılı KDV Kanununun Dış Ticaret İşlemlerine Getirdiği Kurallar
 • KDV Tecil ve Terkin ve İade Süreci 

GÜMRÜK MEVZUATI ve GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE YÖNETMELİK

 • Gümrük Birliği İle Gelen Rejim ve Uygulamalar
 • B. Gümrük Mevzuatı ve Gümrük Rejimleri
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 • Antrepo Rejimi
 • Transit Ticaret Rejimi
 • Kesin İhracat
 • Geçici İthalat
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
 • Dâhilde İşleme Rejimi
 • Hariçte İşleme Rejimi
 • Gümrük Cezaları ve İtirazları
 • Tasfiye İşlemleri

SERBEST BÖLGELER ve İTHALAT-İHRACAT İŞLEMLERİ

 • Türkiye’de Serbest Bölgelerin Önemi Ve Avantajları
 • Serbest Bölgelerden İhracat ve İthalat İşlemlerinin Ana Hatlarıyla Açıklanması
 • Ön Statü Belgesi ve Serbest Bölge İşlem Formu Doldurma  Örnekleri  

TEK TİP GÜMRÜK BEYANNAMESİ ve DOLDURULMA ESASLARI

 • İhracat İşlemi Açısından Gümrük Beyannamesi Doldurma Esasları
 • İthalat İşlemi Açısından Gümrük Beyannamesi Doldurma Esasları
 • Diğer İşlemler ve Gümrük Beyannamesi

DIŞ TİCARETTE TEŞVİKLER, DEVLET YARDIMLARI ve EXIMBANK İŞLEMLERİ

 • İhracata Yönelik Devlet Yardımları (ARGE, Pazar Araştırması, Yurt Dışı Fuar, Mağaza Eğitim )
 • Teşvikli İthalat – İhracat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Eximbank Kredileri ve İhracat sigortası

DÂHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (GENEL TANITIM)

 • Askıya Alma Sistemi Kapsamında Dâhilde İşleme İzin Belgesi
 • Geri Ödeme Sistemi Kapsamında Dâhilde İşleme İzin Belgesi
 • Eşdeğer Eşya Kullanım Sistemi Kapsamında Dâhilde İşleme İzin Belgesi
 • Elektronik Veri İşleme Yoluyla Müracaat ve Kapsama İşlemleri 

DEPOLAMA ENVANTER YÖNETİMİ VE DIŞ TİCARET

 • Antrepo, Fiktif Depo, Serbest Bölge Kavramları
 • Özel Nitelikli Depolarda Malzeme Akış Süreci ve Zaman Etütleri
 • Serbest Bölge ve Antrepolarda Envanter Yönetimin Önemi ve Temel Prensipler
 • İthalatta Sipariş Yönetimi ve Depo-Dış Ticaret Servisi Arasındaki Koordinasyon
 • Stok Kontrol ve İthal Maliyetleri Açısından Analiz

 

AMBALAJ ETİKETLEME VE DIŞ TİCARET

 • İhracat Ürünlerinde Etiketlemenin Önemi
 • Çeki Listesi, Paket/Koli Listesi ve Hazırlama Esasları
 • Ürün- Ambalaj İlişkisi ve Gümrük Mevzuatı Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Elleçleme Kavramı ve Gümrük Mevzuatına Göre Elleçleme Kabul Edilen İşlemler
 • Transit Ticarette Etiketlemenin Önemi

TAŞIMACILIK LOJİSTİK VE DIŞ  TİCARET

 • Nakliye Türleri
 • Nakliye Türünün Seçimindeki Kriterler (Ürün Çeşidi, Temrinler, Navlun vb.)
 • Nakliye Araçlarının Ölçüleri ve İstifleme Kavramı
 • Ağırlık / Hacim Dengesi ve Maliyete Etkileri Konsolidasyon ve Navlun İlişkisi 

ULUSLARARASI TİCARETİN FİNANSMANI

 • İthalat İhracat Öncesi Finansman
 • Uluslararası Finansmanda Ödeme Şekillerine İlişkin Finansman
 • Uluslararası Finansmanda Bankalara İlişkin Finansman
 • Dış banka Prefinansmanı
 • İhracat Kredi Kurumları Kredileri (Türk Exim,Amex,Hermes Kredileri)
 • Dış Finansal Kiralama-Leasing
 • İhracat İthalat Sonrası Finansman
 • Banka Kredileri
 • Uluslar arası Factoring
 • Forfaiting
 • Bağlı İşlemler –Karşı İşlemler (Counter Trade-Barter / Switch / Buy Back / Off-Set )
 • Uluslararası Finansal Kuruluşları Kredileri Ve Kullanış Biçimler

 

ULUSLARARASI TİCARETTE RİSK YÖNETİMİ

 • Mala İlişkin Riskler
 • İhracatçı Riskleri / İthalatçı Riskleri
 • Ödemeye İlişkin Riskler
 • Ticari Risk
 • Reklâmasyon Riski
 • Politik Risk
 • Transfer Riski
 • Mali Risk
 • Dokümantasyon Riski
 • Fiyata İlişkin Riskler ( Fiyat / Kur / Faiz Riskleri )
 • Hedging
 • Döviz Swapları
 • Opsiyonlu İşlemler

 

İHRACATTAN ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GEÇIŞ

 • Uluslararası Ticaretin Bugünkü Yapısı
 • Stratejik Odaklaşma –Stratejiden Organizasyona Geçiş
 • Yeni Pazarlar, Yeni Vizyonlar

 

 

ULUSLARARASI PAZARLAMA TEKNİKLERİ ve CRM

 • Pazarlamanın Dayandığı Temeller (4P ve 4C)
 • Pazar Türleri
 • Stratejik Planlama (Pareto Analizleri Atak Defans Prensipleri)
 • Pazar Araştırması Ve Pazarlama Bilgi Sisteminin Oluşturulması
 • Pazar Talebinin Tahmini Ve Ölçümü
 • Ülke ve Hedef Pazar Seçimi
 • CRM ve Tüketicilerin Satınalma Davranışları
 • CRM ve Malların-Hizmetlerin Yaşam Süreci İlişkisi Pazarlamadaki Yeni Trendler

 

 

E-TİCARET UYGULAMALARI

 • B2B, B2C, C2C Pazar Yerleri
 • İnternet Ortamında Ürün Tanıtımı ve Müşteri Bulma
 • İnternet Ortamında Ürün ve Tedarikçi Bulma
 • Hukuki Arkaplan ve 5070 Sayılı e-İmza Kanunu

 

SATIŞ PROSEDÜRÜ VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ

 • Satış Öncesi Hazırlık ve Müzakere Planlama
 • İtirazlarla Başa Çıkma
 • Satış kapatma
 • Transit Ticaret Örneği Üzerinden Sınıf İçi Müzakere Çalışması