Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi

 

Eğitimin Amacı

Depo yeri secimi, depo ebatları, raf sistemleri, istif makineleri (forklift, reachtrucks), barkod otomasyon sistemleri RFİD, depo yönetimi kapsamında depolamadaki süreçler, mal toplama modelleri, envanter yönetimi, Sektörel bazda depo modelleri gibi bilgiler katılımcıları bilgilendirmek amacıyla sunulacaktır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Lojistik – Tedarik Yöneticileri, Depo ve Sevkiyat Personeli, Üretim Planlama Yöneticileri, Satınalma ve Pazarlama Yöneticileri

Eğitimin İçeriği:

  • Depolama nedir? Neden gereklidir? Faydaları nelerdir?
  • Depo ve depocunun önemi
  • Depolamanın önemi ve işletme içindeki yeri ve diğer bölümlerle olan ilişkileri
  • Öğrenen organizasyon. KAİZEN’e giriş
  • Sıfır hatalı stok yönetimi
  • Lojistik ve disiplin (dayanışma, ekip olma, sorumluluk alma, işi sevmenin önemi)
  • Güvenli çalışma
  • Deponun iç organizasyonu
  • Depo bir maliyet bileşenidir! Depo neden bir gereksinimdir?
  • Stok planı (Stok Maliyeti, Stok Devir Hızı)
  • Depo yerinin seçimi
  • Depo iç düzeninin hazırlanması ve etkin kullanımı
  • Depo maliyetlerinin irdelenmesi ve verimlilik hesaplarına giriş
  • Depo değerlendirme ölçütleri. Etkin depolama işlemleri
  • Aktarma standartları
  • Hacimden yaralanma standartları
  • Performans ve kontrol raporları
  • Maliyet planlaması
  • Maliyet tasarruf yöntemler
  • Depo verimlilik esasları ve hesapları
  • Stok maliyetleri ve maliyet düşümünün sağlanması için ipuçları
  • Adresleme teknikleri
  • Mal hareket şekilleri FİFO-LİFO
  • KAİZEN ve KANBAN. Kartla mal hareketi. JIT Modeli.
  • JIT’e farklı bir yaklaşım
  • Depo projelendirme esasları
  • Depolama sistemleri ve projelendirmedeki yeri
  • Depolama işlemlerinde verimlilik hesapları
  • İstif makinelerinin kullanımı, istif makinelerinin kullanımında TPM’nin yeri. TPM’nin önemi
  • Araç gereç donanım seçim esasları ve bakımı
  • Temel depolama prosedürleri
  • Stok sorumluluğu
  • Sorumluluk analizi
  • Kabul prosedürü
  • Sevkiyat prosedürü
  • Depolama dokümanlar
  • Talimatlar
  • Bu prosedürlerin elektronik ortamda yapılmasının pratik ve yaşamsal faydaları
  • Bar kod uygulamalarının elektronik ortamdaki önemi
  • Sıfır hatalı depo. Bu husus sağlamak amacına yönelik teknolojik donanımlar
  • Malzeme kodlama sistemleri